Zmiana partnera – formularz

Klauzula informacyjna administratora danych Cart sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, że:nI. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Cart Sp. z o.o., Biała 4/25 00-895 Warszawa, NIP: 5272884984nII. Przetwarzanie danych Przetwarzamy tylko te dane, które zostaną podane w ramach formularza kontaktowego. Są to dane niezbędne do kontaktu. Ponadto przetwarzamy dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych stronach, lub które zostawiasz w plikach cookies.nIII. Twoje prawa Masz między innymi prawo do żądania dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo.nIV. Zgoda na przetwarzanie Korzystając z naszego portalu wyrażasz zgodę na administrowanie Twoimi danymi osobowymi.
PANEL KIEROWCY